Ann Linde

Ann Linde

EU- och handelsminister

Utrikesdepartementet

Aktuellt från Ann Linde

  • EU:s framtid: En inkluderande diskussion om vitboken om EU:s framtid

    Inom EU har en nödvändig och nyttig framtidsdebatt påbörjats. Även om mycket fungerar bra på EU-nivå finns anledning till självrannsakan. Ju fler som engagerar sig i diskussionen om framtiden, desto bättre är förutsättningarna för att stärka tilltron till det europeiska samarbetet hos våra medborgare.

  • Exportfrämjande i fokus när Sverige deltar vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai

    Regeringen har beslutat att Sverige har för avsikt att delta i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. En kommitté har ansvar för genomförande av det svenska deltagandet. Näringslivet har stora intressen i att delta vid världsutställningen och kommer att finansiera satsningen gemensamt med regeringen. Expo 2020 blir regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök