Isabella Lövin

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Utrikesdepartementet

"Som minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister ska jag modernisera Sveriges utvecklingssamarbete för att kunna möta de utmaningar världen står inför. Sverige har en viktig roll internationellt för att driva på för en hållbar utveckling som kommer alla människor till del. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan stoppa klimatförändringarna."

Aktuellt från Isabella Lövin

 • Stort svenskt engagemang för FN:s havskonferens

  • Isabella Lövin deltar i informationsmöte Havskonferensen

   Vice statsminister Isabella Lövin vid informationsmöte om FN:s havskonferens.

   Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

  • Johan Kyulenstierna deltar vid informationsmöte inför Havskonferensen

   Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, moderator vid informationsmöte inför FN:s havskonferens.

   Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

  • Mattias Rust, WWF, vid informationsmöte inför FN:s havskonferens

   WWF:s havschef Mattias Rust underströk de stora ekonomiska möjligheter som finns i att skydda vår havsmiljö.

   Foto: Elin Nyström/Regeringskansliet

  • Mål 14 informationsmöte.png

   Mål 14: Hav och marina resurser.

   Grafik:FN

  Den 11 januari bjöd vice statsminister Isabella Lövin in svenska havsintressenter till ett informationsmöte om FN:s havskonferens, The Ocean Conference, i New York 5-9 juni. På plats fanns över hundra representanter från företag, kunskapssamhället, det civila samhället och myndigheter; alla med den gemensamma agendan att arbeta för att rädda våra hav.

 • Nytt policyramverk för biståndet

  Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, den 15 december 2016.

Foto: Johnér Bildbyrå

Ett fossilfritt välfärdsland

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp. Regeringen har också startat initiativet Fossilfritt Sverige som synliggör aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Copyright: Flickr/UNFCCC

Klimatavtalet från Paris

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet.

Illustration: FN

Globala målen och Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Isabella Lövin med Sierra Leones finansminister Dr Marah.
Isabella Lövin med Sierra Leones finansminister Dr Marah under ett besök i Sierra Leone i februari. Lövin och Dr Marah delar ordförandeskapet i den Internationella dialogen för freds- och statsbyggande. Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Internationella dialogen om freds- och statsbyggande

Sedan början av 2015 är biståndsminister Isabella Lövin samordförande i den Internationella dialogen om freds- och statsbyggande (International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, IDPS).

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 455 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida