Cv Ulrika Modéer

Ulrika Modéer är statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ansvarsområden

• Internationellt utvecklingssamarbete

• Politiken för global utveckling

• Internationella klimatpolitiken 

Personligt

Född 1969. Bor i Stockholm. Gift och har tre barn. 

Utbildning

Fil. kand. i Internationella relationer, Göteborgs universitet 

Befattningar och uppdrag

Befattningar:

2014 – 2016
Statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

2011 – 2014
Teamchef Miljö- och utrikesteamet, Miljöpartiets riksdagskansli

2009 – 2011
Policychef, Diakonia

2006 – 2008
Konsult, studier av utvecklingssamarbete, uppdrag i Mocambique/Södra Afrika (Austral-COWI, DFID, Kooperation utan gränser med flera)

2004 – 2006
Internationell chef, Diakonia

2001 – 2003
Chef för Latinamerikanska avdelningen, Diakonia

2000 – 2001
Regionchef Sydamerika, Diakonia regionkontor, Bolivia

1999 – 2000
Programhandläggare Diakonia regionkontor, Bolivia

1998 – 1999
Specialist-UNDP/UNV, rådgivare Municipality of Sololá, Guatemala

1996 – 1997
Informatör, Sida (deltid)

1994 – 1998
Latinamerikahandläggare, Caritas Sverige

Uppdrag:

2013
Valövervakning Armenien (OSSE 2013)

2011 –
Uppdrag i Sidas resursbas för valövervakare OSSE/EU

2013 – 2014
Styrelseledamot, Eye on Corruption