Afghanistan

Sverige har haft relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Under de senaste åren har Sverige bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sedan 2014 har tonvikten i det svenska engagemanget övergått till långsiktigt utvecklingssamarbete och politiskt stöd. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad i Kabul.

Afghanistan är ett av de största mottagarländerna för svenskt bistånd. I juni 2014 antogs en ny resultatstrategi för Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Biståndets fokus är på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt på utbildning och ekonomisk utveckling.

Sverige har sedan 2002 också bidragit till den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) som hjälpt den afghanska regeringen att upprätthålla säkerheten i landet. Det svenska styrkebidraget har successivt reducerats sedan 2012 och avvecklades under sommaren 2014. Den 26 juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består det svenska bidraget av cirka 50 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Utöver den diplomatiska närvaron, det svenska biståndet och det militära bidraget är Sverige sedan flera år en av de största deltagarna till EU:s polisinsats (EUPOL).

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 36 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida