Japan

Samarbete mellan Sverige och Japan spänner över flera områden, häribland ekonomi och handel, utrikespolitik, miljö, vetenskap och forskning samt socialpolitiska frågor. Sverige och Japan har ett aktivt kulturutbyte, och främjandesatsningar har bland annat gjorts för svensk design och musik. Bilden av Sverige i Japan som industrination, kulturland och välfärdssamhälle är väl befäst.

Japan är Sveriges näst viktigaste handelspartner i Asien, efter Kina. Det finns runt 160 svenska dotterbolag i Japan, och därutöver är omkring 1 500 svenska företag representerade via agent eller distributör.

Frihandelsförhandlingar mellan EU och Japan inleddes i april 2013. Sverige fäster stor vikt vid dessa förhandlingar, bl.a. mot bakgrund av avtalets potential för ekonomisk tillväxt i Europa och i Japan. Parallellt med frihandelsförhandlingarna pågår förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan.

De goda relationerna mellan Sverige och Japan har bland annat manifesterats vid det japanska kejsarparets besök i Sverige i maj 2007 och kungen och drottningens statsbesök i Japan i mars samma år.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 37 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida