Vigsel på ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se vilka nedan.

Om du vill gifta dig på en svensk ambassad, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Anmäla efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7831 senast i samband med vigseln men gärna samtidigt som ni ansöker om hindersprövning.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se Svenska Kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats.

SKUT, Svenska Kyrkan i utlandet

Ambassader med vigselrätt

Sveriges ambassad i Abuja (Nigeria)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Addis Abeba (Etiopien)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Ankara (Turkiet)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Bangkok (Thailand)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Thailand. En förutsättning är att åtminstone en av parterna är såväl svensk medborgare som bosatt i regionen Asien/Oceanien.

Sveriges ambassad i Brasilia (Brasilien)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien.

Sveriges ambassad i Dar es Salaam (Tanzania)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat. Även mellan svensk medborgare och medborgare i Tanzania.

Sveriges ambassad i Hanoi (Vietnam)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Harare (Zimbabwe)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Zimbabwe.

Sveriges ambassad i Kairo (Egypten)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Lissabon (Portugal)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Portugal under
förutsättning att åtminstone en av parterna är svensk medborgare och bosatt i Portugal.

Sveriges ambassad i Madrid (Spanien)

Vigsel mellan svenska medborgare varvid åtminstone en av parterna ska vara bosatt i Spanien.

Sveriges ambassad i Maputo (Moçambique)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Nairobi (Kenya)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Kenya.

Sveriges ambassad i Paris (Frankrike)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Peking (Kina)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Rabat (Marocko)

Vigsel mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Marocko.

Sveriges ambassad i Riyadh (Saudiarabien)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Seoul (Republiken Korea - Sydkorea)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Tel Aviv (Israel)

Vigsel mellan svenska medborgare.

Sveriges ambassad i Tokyo (Japan)

Vigsel mellan svenska medborgare.