Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola

    Kunskapsresultaten måste förbättras, och för att lyckas med det måste ojämlikheten i den svenska skolan brytas. I höstens budgetproposition avser regeringen göra fortsatta investeringar i skolan och aviserar nu ett ytterligare tillskott på 1,5 miljarder kronor under 2018 i syfte att skapa en mer jämlik skola med höga kunskapsresultat.

  • Försöksverksamhet med branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen

    Riksdagen har nu i enlighet med regeringens förslag i propositionen En försöksverksamhet med branschskolor beslutat att anta regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med branschskolor. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar skapas ökade möjligheter att erbjuda gymnasial yrkesutbildning även inom små yrkesområden i hela Sverige. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2017. Försöksverksamheten ska påbörjas höstterminen 2018 och pågå i fem år.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Obligatorisk prao i högstadiet

Utbildningsminister Gustav Fridolin meddelar att regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan. Syftet är att ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Helene Hellmark Knutsson leder högskoledelegation till Kina

Den 11-16 juni reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Peking och Shanghai i Kina. Syftet är att lyfta fram Sverige som utbildnings- och forskningsnation och främja internationalisering av högre utbildning och forskning. Ministern kommer tillsammans med den svenska delegationen med representanter från högskolesektorn att ha bilaterala möten med Kinas utbildningsminister Chen Baosheng och Wan Gang, minister för vetenskap och teknologi.

Foto: Regeringskansliet

Gustav Fridolin tog emot utredning om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har tagit emot betänkande från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser. Särskilda utredaren Ebba Östlin har haft i uppdrag att föreslå hur utbildningen för elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser ska kunna anpassas för att fler ska kunna nå behörighet till och kunna genomföra något av gymnasieskolans nationella program.

Helene Hellmark Knutsson på rådsmöte i Bryssel 30 maj 2017
- Jag är glad att uppbyggnaden av ESS i Lund fortskrider enligt planen, sade Helene Hellmark Knutsson till EU:s forskningsministrar på rådsmötet i Bryssel 30 maj. På bilden Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning tillsammans med EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska. Foto: Europeiska unionens råd

Fri rörlighet och forskning i fokus på EU-möte

Rådet för konkurrenskraft nådde överenskommelser som ska leda till ökad rörlighet i EU. Sverige informerade dessutom EU:s forskningsministrar om arbetet med European Spallation Source (ESS) i Lund på rådsmötet i Bryssel 29-30 maj.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2486 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida