Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor, studiefinansiering och levnadsvillkor för unga.

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Aida Hadzialic Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Språket nyckeln in i samhället

    Om man är nyanländ är språket den viktigaste nyckeln för att ta sig in i det svenska samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen gör därför en rad satsningar på svenskundervisningen.

  • Statskontoret ska utvärdera Lärarlönelyftet

    Illustration: Regeringskansliet

    För att vända utvecklingen i den svenska skolan investerar regeringen 3 miljarder på årsbasis i höjda löner till särskilt skickliga lärare. Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att följa upp, analysera och utvärdera hur satsningen Lärarlönelyftet och bestämmelserna i förordningen om statsbidrag för höjda lärarlöner har implementerats, fungerat och nyttjats av skolhuvudmännen.

Skolkommissionens ordförande Anna Ekström har idag lämnat över delbetänkandet Samling för skolan - nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet till Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson
Skolkommissionens ordförande Anna Ekström har idag lämnat över delbetänkandet Samling för skolan - nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet till Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Skolkommissionen överlämnar delbetänkande

Skolkommissionens ordförande Anna Ekström har idag lämnat över delbetänkandet Samling för skolan - nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet till Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson. I delbetänkandet redovisas nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. Delbetänkandet redogör för kommissionens överväganden inför sitt kommande arbete med slutbetänkandet.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och det Ungdomspolitiska rådet
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och det Ungdomspolitiska rådet. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Aida Hadzialic träffade det Ungdomspolitiska rådet

Den 13 maj träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic det Ungdomspolitiska rådet för diskussioner kring ungas inflytande och delaktighet.

Illustration: Regeringskansliet

Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen

Verksamheten i förskoleklassen ska fungera som en bro från förskola till grundskola och fritidshemmen ska vara en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten. För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan införs nu två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen i respektive läroplan.

Illustration: Regeringskansliet

Förbättrade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Regeringen har beslutat om en proposition som innebär att skolhuvudmän ska få bättre möjligheter att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök