Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av Storbritanniens avsikt att utträda ur EU

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av Storbritanniens avsikt att utträda ur EU.

Premiärminister May har idag den 29 mars anmält Storbritanniens avsikt att utträda ur den Europeiska unionen. I och med notifieringen börjar en tidsfrist att löpa och Storbritannien kommer att lämna EU när ett avtal om utträdet träder i kraft och senast två år efter notifieringen, om inte Europeiska rådet enhälligt beslutar att förlänga tidsfristen.

- Storbritannien har varit en nära och värdefull samarbetspartner inom EU. Vi beklagar det brittiska beslutet att lämna unionen, men det är ändå bra att förhandlingsprocessen nu kan börja efter en ganska lång vänteperiod. Jag välkomnar den konstruktiva ansatsen i premiärminister Mays brev. Jag vill se ordnade och resultatinriktade förhandlingar och att vi även efter utträdet får ett så bra och gynnsamt förhållande till Storbritannien som möjligt. Det är viktigt för Storbritannien, för EU och för Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

- Viktiga prioriteringar för svensk del är att vi får en bra finansiell överenskommelse där britterna betalar för gjorda åtaganden, och en bra lösning när det gäller de EU-medborgare som utnyttjat sin rätt att bosätta sig i Storbritannien och vice versa. I den framtida relationen mellan EU och Storbritannien vill vi ha så goda handelsförbindelser som möjligt och ett fortsatt gott samarbete på andra områden, till exempel i säkerhetsfrågor, säger statsminister Stefan Löfven.