Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten ska utredas

    Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet med utredningen är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad.

  • Eva Nordmark håller pressträff

    Idag den 1 oktober klockan 12:15 höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff.

Foto: Ninni Andresson/Regeringskansliet

Ändring av förbudsförordningen

Förbudsförordningen har varit, och är fortfarande, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Gränsen på 50 deltagare kommer ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar i dag ett undantag från 50-begränsningen. Det planeras också för en ytterligare förändring av förordningen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Tillfälligt inreseförbud till Sverige till och med 31 oktober

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder inreseförbud till EU via Sverige, till och med den 31 oktober 2020.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

Den 28 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström en gemensam pressträff om att fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Budgetpropositionen för 2021 har lämnats till riksdagen

Den 21 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Regeringen föreslår ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi, men också långsiktiga reformer för att bidra till att lösa samhällsproblemen.

Vy över FN:s generalförsamling.
Tijjani Muhammad-Bande, ordförande i FN:s generalförsamling. Foto: UN Photo/Kim Haughton.

Regeringen deltar vid öppnandet av FN:s generalförsamling 15-29 september

Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Ann Linde och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson deltar digitalt vid öppnandet av FN:s generalförsamling i New York.

I år fyller Förenta Nationerna 75 år.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson står framför en polisbil i samtal med  en polis. På bilden syns ytterligare en polis och en civilklädd person.
Trygghet i fokus under besök i Uppsala. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får en lokal lägesbild av polisen och ungdomsjouren om trygghetsarbete och arbete mot våld i nära relationer och ungdomsbrott. Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett år med 34-punktsprogrammet - arbetet mot gängkriminaliteten pågår för fullt

Det är nu ett år sedan regeringen presenterade ett 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten. Programmet är det största paketet mot gängkriminaliteten någonsin i Sverige. Regeringen arbetar för fullt med att åtgärd efter åtgärd ska träda i kraft och ge effekt.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 43919 träffar.