Artikel från Utrikesdepartementet

Biståndsstrategi för Palestina

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Syfte

Strategin syftar till ett demokratiskt och hållbart palestinskt statsbyggande och till att tillgodose palestiniers rättigheter och behov så att de kan leva kvar på sina områden.

Statsbyggandet handlar om att få till stånd en demokratisk, självständig, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet, med 1967 års gränser som utgångspunkt och med östra Jerusalem som dess huvudstad.

En välfungerande palestinsk myndighet är avgörande för palestinskt statsbyggande, fungerande medborgarservice, minskad risk för ökat inflytande från Israelfientliga krafter, fortsatta fredsansträngningar och långsiktig stabilitet.

Fokus

Inriktningen är demokrati och mänskliga rättigheter; miljö och klimat samt privatsektorutveckling.

  • Ökad betoning av insatser på miljöområdet samt möjligheter till insatser på hälsoområdet.
  • Större utrymme för privatsektorutveckling för att stimulera ekonomin, skapa arbetstillfällen samt öka kvinnors delaktighet och aktörskap (men det förutsätter minskade israeliska restriktioner).

Volym och period

  • Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015-2019
  • Tidigare låg volymen på cirka 200 miljoner kronor per år. Den volymen hade legat still sju år, och innebar därmed i praktiken en minskning.
  • Ny volym är 1,5 miljarder för kommande femårsperiod. Detta innebär i genomsnitt 300 miljoner kronor per år.
  • Sverige bidrar med sammanlagt 700 miljoner kronor per år, inkl. basbudgetstöd till UNRWA.