Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU:s tillväxtstrategi ses över i halvtid

Publicerad Uppdaterad

En revidering av EU:s gemensamma tillväxt-och sysselsättningsstrategi, Europa 2020, stod högst på dagordningen för rådsmötet i Luxemburg den 16 oktober. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog.

Ministrarna i EU med ansvar för sysselsättning diskuterade hur arbetet med EU:s tillväxtstrategi kan effektiviseras under de kommande fem åren.

Bakgrunden är att EU-kommissionen har inlett en halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin. Medlemsländerna har ombetts lämna synpunkter på hur strategin kan förbättras och vidareutvecklas för att EU ska nå de uppsatta målen till år 2020.

- Sysselsättningsmålen i Europa 2020 kan bara nås när det finns en tydlig och stark politik för jämställdhet, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)