Innehållet publicerades under perioden

-

Fri och rättvis handel är centralt för Sverige

Publicerad · Uppdaterad

Sveriges närings- och innovationsminister har tillsammans med representanter från andra EU-länder i ett brev till EU:s handelskommissionär lyft betydelsen av rättvis handel mellan USA och EU.

– Det är viktigt med en fri och rättvis handel. Därför är det viktigt för ett litet land som Sverige att driva på för ett handelsavtal mellan USA och EU, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Tillsammans med ministrar från 13 andra EU-länder har Mikael Damberg i ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström lyft vikten av ett heltäckande och ambitiöst handels- och investeringsavtal mellan USA och EU (TTIP).

Ministrarna poängerar i sitt brev att det är medlemsländerna som ger EU-kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt handels- och investeringsavtal. I förhandlingarna ska mekanismer för investeringsskydd ingå. Exakt hur dessa mekanismer ska se ut är för tidigt att säga och därför välkomnar ministrarna EU-kommissionens kommande analys.