Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Svenskt engagemang för Palestina

Publicerad · Uppdaterad

Vid helgens internationella möte om återuppbyggnaden av Gaza aviserade utrikesminister Margot Wallström ökat svenskt engagemang för Palestina.

- Med vårt kommande erkännande av Palestina vill vi ge ny energi till fredsprocessen i Mellanöstern, stödja moderata palestinska krafter och göra de två parterna i konflikten lite mindre ojämlika. Vårt diplomatiska och politiska engagemang följs av ett omfattande bistånd. Sverige ger årligen 700 miljoner kronor i stöd till Palestina, och nu ökar vi årets anslag med ytterligare 70 miljoner kronor för att lindra nöd och bidra till återuppbyggnad i Gaza, konstaterade utrikesministern i sitt anförande.

- En sexårig flicka i Gaza har hunnit uppleva tre krig. Konflikten ödelägger för kommande generationer. Vi måste bidra till att skapa framtidshopp och visa att det finns ett alternativ till våld.

Wallström betonade att med erkännande kommer också ansvar. Den palestinska enhetsregeringen ha ett ansvar för att fortsätta sitt reformarbete, bekämpa korruption och nepotism, skapa utrymme för civila samhället och öka kvinnors politiska inflytande och ekonomiska deltagande.
I samband med konferensen hade Wallström också överläggningar med bland annat den palestinske presidenten Abbas, som välkomnade den svenska avsikten att erkänna Palestina.

Egypten och Norge ledde den internationella givarkonferensen, där utrikesministrar och företrädare för ett sjuttiotal länder deltog. På plats var bland annat Palestinas president Abbas, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, USA:s utrikesminister John Kerry och EU:s höge representant Catherine Ashton.

Tal vid The Cairo Conference on Palestine - Reconstructing Gaza