Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Wallström: "Vi tar ställning för fredsprocessen"

Publicerad Uppdaterad

Sveriges regering erkände på torsdagen Staten Palestina.

- Genom beslutet vill vi bidra till att skapa ny dynamik till en avstannad fredsprocess och stärka de moderata krafterna bland palestinierna som snart åter måste sätta sig vid förhandlingsbordet, säger utrikesminister Margot Wallström.

Ladda ner:

På en välbesökt presskonferens i Rosenbad mötte utrikesministern medierna, strax efter att regeringen på torsdagsförmiddagen beslutade att erkänna Staten Palestina.

- Att inte erkänna Palestina med hänvisning till den israeliska ockupationen skulle stå i strid med den folkrättsliga principen om ingen rätt ur en orätt, sade Margot Wallström.

Hon konstaterade samtidigt att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande är uppfyllda. Det finns ett territorium, det finns en befolkning och det finns en regering.

- I ljuset av den folkrättsliga analysen ser vi ingen anledning att ytterligare vänta med ett beslut. Vi hoppas också kunna visa vägen för andra.

Sverige har tidigare erkänt både Kroatien och Kosovo, trots att dessa saknade kontroll över delar av sitt territorium.

- Staten Palestina är liksom dessa ett speciellt fall.

Margot Wallström konstaterar att Sverige nu går före i EU-kretsen, men understryker samtidigt att 134 länder, varav fem inom EU, redan erkänt staten.

Enligt utrikesministern kommer erkännandet i ett kritiskt skede och sänder en viktig signal till många unga, som annars riskerar att radikaliseras.

- Under det gångna året har vi sett hur fredsamtalen har gått i stå, hur nya bosättningsbeslut på ockuperad mark har försvårat en tvåstatslösning och hur våldet återvänt till Gaza. En sexårig flicka eller pojke från Gaza har under sin livstid redan hunnit uppleva tre krig.

- Målet är att Israel och Palestina ska kunna leva inom ömsesidigt erkända gränser, med utgångspunkt från 1967 års gränser och eventuella markbyten som accepteras av parterna.

Margot Wallström betonar samtidigt att Sverige kommer att ställa krav på parterna. I Palestina handlar det om att bekämpa korruption, att ta avstånd från våld, att respektera medborgerliga och politiska rättigheter och att öka kvinnors inflytande.

Sedan regeringsförklaringen har ett intensivt arbete med konsultationer genomförts med Israel och Palestina, men också med andra internationella partners.

Erkännandet följs av förstärkta insatser för att stödja utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina. En femårig biståndsstrategi har lanserats. Det bilaterala biståndet kommer att öka med fem hundra miljoner kronor till 1,5 miljarder den närmaste femårsperioden, utöver Sveriges omfattande humanitära bidrag.

Margot Wallström bemötte på presskonferensen de som menar att regeringen tagit en av parternas sida.

- Inget kan vara mer felaktigt. Min bedömning är att historien kommer  att vara vänlig mot det här beslutet som jag anser stärker vårt anseende i världen. Det vi gör är att ställa oss på fredsprocessens sida.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.