Oro för kriser i grannskapet i fokus på försvarsministermöte

De eskalerande kriserna i EU:s bredare grannskap diskuterades när EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel den 18 november. Diskussionerna avsåg såväl Ukraina och Ryssland som Irak och Syrien. I anslutning till mötet höll den Europeiska försvarsbyrån (EDA) sitt styrelsemöte. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltog i delar av mötet. Sverige representerades av Peter Hultqvist.

EU:s försvarsministrar och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg underströk starkt vikten av enighet mellan organisationerna.

EU:s höga representant i utrikesfrågor Frederica Mogherini, underströk vikten av att EU håller parallellt fokus på flera pågående kriser. Ryssland, Ukraina, Syrien och Irak var just nu särskilt aktuella och framöver kommer EU även att noga följa utvecklingen i Libyen respektive Libanon. Sverige betonade vid mötet bland annat oro för utvecklingen i Ryssland.

Diskussion om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Försvarsministrarna behandlade gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) mot bakgrund av stats- och regeringschefernas diskussion i december i fjol.
Den höga representanten fick tillsammans med kommissionen i uppdrag att utreda påverkan av de pågående kriserna i EU:s grannskap på den europeiska säkerheten, freden och stabiliteten. resultatet av utredningen ska presenteras under nästa år.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC