Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

90-dagarsgarantin

Uppdaterad

För att minska ungdomsarbetslösheten har regeringen infört en 90-dagarsgaranti för ungdomar. 90-dagarsgarantin innebär en bortre gräns för hur länge en arbetslös person kan vara arbetslös innan hon eller han erbjuds ett arbete, en utbildning eller en insats som leder till arbete eller studier. För att möjliggöra 90-dagarsgarantin har regeringen under mandatperioden vidtagit flera åtgärder.

Foto: Maskot/Folio

Regeringen gav 2014 Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda ett stegvis införande av en 90-dagarsgaranti för ungdomar. Arbetsförmedlingen har haft stort fokus på 90-dagarsgarantin i sitt arbete med ungdomar. Den tid som går innan unga personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till arbete har minskat och allt färre unga går arbetslösa mer än 90 dagar utan att erbjudas en insats som leder till arbete eller till studier.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda införandet av en 90-dagarsgaranti för ungdomar

Utbildningskontrakt

Arbetslösa ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har en högre risk att hamna i långtidsarbetslöshet eller utanför arbetsmarknaden. Utbildningskontrakt är en insats som riktar sig till dessa ungdomar. Syftet är att arbetslösa ungdomar ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.

Mer information hittar du på Arbetsförmedlingen.se

Delegation för unga och nyanlända till arbete

Regeringen tillsatte i december 2014 en delegation, Delegationen för unga till arbete, som har till uppgift att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten. I februari 2017 utökade regeringen delegationens uppdrag till att också främja samverkan kring nyanlända, företrädesvis unga nyanlända, i syfte att påskynda etableringen i arbetslivet. Delegationen ändrade i och med detta namn till Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dua.se)

Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen har utsett en samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Samordnaren ska främja erfarenhetsutbyte mellan bland annat statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet, huvudmän inom skolväsendet och folkbildningen, arbetsmarknadens parter och organisationer inom det civila samhället. Tillsammans med dessa aktörer ska samordnaren främja utvecklingen av kvaliteten i insatser för att få tillbaka unga i arbete eller studier.

Direktiv 2015:70 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar

Genvägar