Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Diskussion om EU:s hjälpinsatser för eboladrabbade länder

Publicerad Uppdaterad

EU:s hälsoministrar diskuterade kampen mot ebola och vad EU kan göra mer för att hjälpa de drabbade länderna. På rådsmötet den 1 december diskuterades också EU:s tillväxtstrategi med fokus på människors hälsa. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström representerade Sverige vid mötet.

Ministrarna diskuterade ebolakrisen  mot bakgrund av en rapport från EU:s hälsokommissionär som nyligen reste i de värst drabbade länderna i Västafrika.  Enligt kommissionären är situationen fortfarande mycket allvarlig men det finns tecken på att läget förbättrats lite i delar av länderna.

- Trots att läget börjar se lite ljusare ut så är det viktigt att inte slappna av utan fortsätta se över vad EU-länderna kan göra mer för att hjälpa de drabbade länderna. Vi behöver ett fortsatt engagemang som är hållbart över tid, sade Gabriel Wikström.

När det gäller EU:s hjälpinsatser så anser Sverige  att det är av stor vikt att koordineringen  sker under FN:s ledning. Sverige har nu bidragit med  58 MEURO och har cirka 50 personer på plats i Västafrika.

- En stor utmaning är att få de olika medlemsländerna att ställa upp med resurser. Jag hoppas att fler EU-länder kan bidra.

Hälsa och tillväxt diskuterades

Hälsoministrarna diskuterade också  översynen av EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 med betoning på människors hälsa. Sverige framhöll  vikten av alla människors rätt till hälsa och vård.

- Regeringen har ett starkt fokus på jämlik hälsa och behovet av en vård som är jämlik och nationellt tillgänglig för alla som har rätt till den,  oavsett kön, ålder, sexuell orientering,  könsidentitet och trosuppfattning, sade Gabriel Wikström.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)