Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Utbildning och ungdomar i fokus

Publicerad Uppdaterad

EU:s utbildningsministrar diskuterade EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020, på rådsmötet i Bryssel den 12 december. Även ungdomspolitiska frågor behandlades. Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic deltog i mötet.

Europas strategi för tillväxt och jobb, Europa 2020, tillkom som ett svar på den ekonomiska och finansiella krisen. Av strategin framgår att en hög kvalitet på utbildning är en förutsättning för innovation och tillväxt i Europa.

Ministrarna diskuterade utbildningsdelarna av strategin mot bakgrund av att det nu görs en halvtidsöversyn.

- Det av hög prioritet med investeringar i utbildning som förbereder unga för ett framtida arbetsliv och som underlättar övergången från utbildning till arbete,  sade utbildningsminister Gustav Fridolin på mötet.

Sverige lyfte ungdomar och jobb

Ungdomsministrarna diskuterade en ungdomspolitisk strategi som syftar till att bättre hantera socioekonomiska utmaningar och föra en mer målinriktad ungdomspolitik. Även där lyfte ministrarna fram vikten av att få unga i arbete.

- Sysselsättning för unga är av högsta prioritet för Sveriges regering, sade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)