Biståndsminister Lövin ny ordförande för arbete mot krig och konflikter

Nu är det klart att OECD:s nätverk för konfliktdrabbade och sviktande stater, INCAF, utser biståndsminister Isabella Lövin som sin representant på ordförandeposten i den Internationella Dialogen för Fredsbyggande och Statsbyggande (IDPS).

"Jag är mycket stolt över uppdraget. Krig och våld är bland de största hindren för utveckling och en av mina främsta utmaningar i rollen som biståndsminister. Nu kommer det konfliktförebyggande arbetet att få större tyngd inom svensk biståndspolitik", säger biståndsminister Isabella Lövin.

IDPS startades på initiativ av konfliktdrabbade och sviktande stater och är en unik kanal för politisk dialog mellan dessa länder och internationella biståndsgivare. I dialogen ingår de tjugotalet sviktande staterna i  g7+, såsom Afghanistan, Somalia, Östtimor. Papua Nya Guinea och Liberia, liksom ett trettiotal givare - både länder och internationella organisationer. Syftet med dialogen är att hitta bättre sätt att stödja dessa länder genom att komma åt grundorsakerna till instabilitet och konflikter. Medan alltfler människor reser sig ur fattigdomen går utvecklingen i motsatt riktning i g7+-länderna.

"Som ordförande i dialogen ska jag framhäva kvinnors absolut avgörande roll för att bygga en hållbar fred som omfattar alla i samhället. Liksom envist belysa det akuta behovet av att ta tag i klimatförändringarna som utgör ett allvarligt säkerhetshot för länderna", säger biståndsminister Isabella Lövin. 

Dialogen grundades 2008 och leds av två ordföranden - en representant från givarna och en från g7+-länderna. Biståndsminister Isabella Lövin kommer att stå ordförande tillsammans med Sierra Leones finansminister Kaifala Marah.  Lövin efterträder Finlands förre biståndsminister Pekka Haavisto och tillträder formellt under våren.

De 1,5 miljarder människorna som lever i sviktande och konfliktdrabbade länder utgör nära hälften av världens fattiga. Många av de länder som upplevt krig och konflikter fastnar i en våldsspiral och återfaller i konflikter. 70 procent av sviktande stater har upplevt konflikter sedan 1989.