Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Från 1 januari finns nya Näringsdepartementet

Publicerad Uppdaterad

Regeringens mål är att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Nya Näringsdepartementet blir navet i arbetet för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Näringsdepartementets statsråd Mehmet Kaplan, Sven-Erik Bucht, Mikael Damberg och Anna Johansson
Näringsdepartementets statsråd: bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Sandra Wiaderny/Regeringskansliet

– Det nya Näringsdepartementet blir hjärtat i Regeringskansliets arbete för att skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Genom denna organisation samlar vi frågor tätt kopplade till varandra och jag är övertygad om att vi får många synergieffekter. Nu ska vi på departementet tillsammans forma och utveckla arbetet. Det är en process som jag verkligen ser fram emot, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Nya Näringsdepartementet får en helt ny organisation indelat i fyra avdelningar. Dessa kommer spela en central roll i nya Näringsdepartementet:

  • Bostäder och transporter
  • Hållbar tillväxt
  • Innovation och statliga bolag
  • Näringsliv och villkor

Mikael Damberg pekar på att landsbygdsfrågorna är en viktig del i regeringens tillväxtstrategi och att regeringen här ser en stor potential. Han lyfter också handels- och exportfrågorna som viktiga pusselbitar i det nya Näringsdepartementet.

Ytterligare ett syfte med nya Näringsdepartementet är möjligheten att arbeta med gemensamma målbilder och strategier samt använda de samlade resurserna i Regeringskansliet, hos myndigheter och andra aktörer på ett effektivt sätt.

– Jag ser mycket fram emot att leda nya Näringsdepartementet med landsbygdsfrågorna, ansvaret för de statliga bolagen samt exportfrämjande. Vi ska ha en helhetssyn på vad som bygger Sverige starkt och där får vårt departement en viktig roll, avslutar Mikael Damberg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Nya Näringsdepartementet

Den 1 januari 2015 fördes de flesta uppgifter som tidigare fanns i Landsbygdsdepartementet samt vissa uppgifter som fanns i Finansdepartementet (bolagsförvaltning), Socialdepartementet (plan- bygg- och bostadsfrågor) och Arbetsmarknadsdepartementet (frågor om urban utveckling) över till det nya Näringsdepartementet. Handelsfrågorna stannar i Utrikesdepartementet med ett permanent § 5-förordnande för närings- och innovationsminister Mikael Damberg.