Kunskapslyft förbättrar Sveriges konkurrenskraft

Publicerad

Kunskapslyftet utgör en viktig del i regeringens ambition att förbättra Sveriges konkurrenskraft.

Kunskapslyftet utgör en viktig del i regeringens ambition att förbättra Sveriges konkurrenskraft.

Många företag har i dag problem att hitta personal. Trots hög arbetslöshet råder betydande brist på arbetskraft med rätt kvalifikationer. Bristen på rätt kompetens utgör på så sätt ett tillväxthinder. Arbetsmarknaden är i behov av de människor som i dag står utanför. Regeringens mål är att Sverige ska nå den lägsta arbetslösheten i EU till 2020. För att uppnå det målet initierar regeringen en investering i kunskapslyftet som ökar successivt för att 2018 uppgå till drygt 35 500 utbildningsplatser. Platserna föreslås omfatta högskoleutbildning, utbildning inom yrkeshögskolan och folkhögskolan samt både allmänna ämnen och yrkesämnen inom kommunal vuxenutbildning (komvux).