Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Myndigheter kartlägger jämställdhetsarbete

Publicerad · Uppdaterad

Civilminister Ardalan Shekarabi vill att statliga myndigheter ska redovisa hur de arbetar med att få fler kvinnor på ledande positioner. Åtta myndigheter har därför fått i uppdrag att kartlägga sitt jämställhetsarbete.

Sveriges regering är en feministisk regering. Det övergripande målet är att alla människor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett viktigt verktyg i regeringens arbete för att uppnå ett mer jämställt samhälle är den statliga arbetsgivarpolitiken. Därför har åtta myndigheter fått i uppdrag att redovisa hur man arbetar med att få fler kvinnor på ledande positioner.

- Som ansvarigt statsråd för den statliga arbetsgivarpolitiken tycker jag att det är viktigt att vi från regeringens sida föregår med gott exempel. På många myndigheter arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och en central del i det arbetet är att följa upp resultaten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I uppdraget till myndigheterna ingår bland annat att redovisa planerade eller påbörjade åtgärder, vilket eventuellt externt stöd som myndigheten har samt lönestatistik.

- Regeringens mål är bland annat att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Genom det här uppdraget hoppas vi kunna nå ett steg närmare de målen, säger Ardalan Shekarabi.

De åtta myndigheterna som fått uppdraget är: Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Länsstyrelsen i Värmlands län, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).