Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Samordning för socialt utsatta EES-medborgare som vistas i Sverige

Publicerad Uppdaterad

Regeringen vill samordna arbetet inom Sverige med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Den 29 januari utsågs Martin Valfridsson till nationell samordnare för arbetet.

Martin Valfridsson och Åsa Regnér talar vid en presskonferens
Samordnaren Martin Valfridsson ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. Foto: Regeringskansliet

Martin Valfridssons uppdrag är att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, det vill säga högst 3 månader, och som inte har uppehållsrätt.

Syftet är att ge aktörerna stöd i deras arbete med att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för samverkan och förbättra situationen för social utsatta personer från EES länderna. Genom en förbättrad samverkan kan det tillfälliga stödet till dessa personer utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Behov av samordning mellan aktörer

Kommunernas stöd till dessa personer ser olika ut. Vissa kommuner lägger stort fokus på uppsökande arbete medan vissa ger finansieringsstöd till idéburna organisationer som ska kunna ge stöd till personerna. Andra har i samarbete med idéburna organisationer startat härbärgen eller ger akut bistånd till biljetter för hemresa. Det civila samhället visar ett stort engagemang till stöd för dessa människor.

Det finns ett stort behov av att hitta välfungerande samverkansformer, erfarenhetsutbyten och att sprida goda exempel på åtgärder mellan kommuner, landsting, myndigheter och organisationer som inom sina respektive ansvarsområden kommer i kontakt med dessa socialt och ekonomiskt utsatta EES- medborgare, som vistas tillfälligt i Sverige. Genom en förbättra samverkan kan stödet utformas på ett ändamålsenligt sätt. Den nationella samordnaren ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 februari 2016.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.