Artikel från Regeringskansliet

Politiken görs tydlig

Publicerad Uppdaterad

Politiken står i centrum på regeringens nya webbplats.

Innehållet är kategoriserat efter vilket område det tillhör och vem som är ansvarig för det. Varje område har en egen sida med en automatisk filterfunktion. För användaren innebär det att allt innehåll som handlar om ett visst område går att hitta på ett och samma ställe. På motsvarande sätt går det att hitta allt innehåll som beskriver politik som ett visst statsråd ansvarar för.

Regeringskansliet, som består av departementen, Statsrådsberedningen och Förvaltningsavdelningen är en sammanhållen myndighet. Därför har områdes-, departements- och statsrådssidor harmoniserats i sin struktur. De är uppbyggda så att det ska vara enkelt för användaren att hitta samma typ av innehåll på samma ställe oavsett på vilken av dessa sidor användaren befinner sig.

Lämna dina synpunkter, både om webbplatsen generellt och om specifika funktioner.

Lämna dina synpunkter

 

Lämna gärna synpunkter på den nya webbplatsen via formuläret.