Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

President Abbas i möte med Löfven och Wallström

Publicerad · Uppdaterad

Idag gjorde Palestinas president Mahmoud Abbas ett officiellt besök i Sverige på inbjudan av statsminister Stefan Löfven. Besöket var ett led i att följa upp regeringens erkännande av Staten Palestina.

På förmiddagen besökte president Abbas UD där han togs emot av utrikesminister Margot Wallström för ett möte.

- Vi talade om vårt erkännande av Palestina och om att vi måste ingjuta hopp i unga palestinier om att det finns politiska alternativ till våld. Det är detta Abbas presenterar och det var glädjande att höra att människor i Palestina i dag är övertygade om att fredens väg är den enda vägen framåt. Jag framförde också våra förväntningar på att Palestina ska fortsätta sitt reformarbete mot korruption och för jämställdhet och arbetet för försoning i hela Palestina, säger utrikesministern Margot Wallström.

Överläggningar på Rosenbad

Statsministern tog senare emot presidenten för överläggningar på Rosenbad. Vid den efterföljande presskonferensen informerade Stefan Löfven om att ett samarbetsavtal mellan Sverige och Palestina om utvecklingsfrågor hade undertecknats. Avtalet handlar om hur Sverige ska kunna stödja Palestina inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö och motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer samt privatsektorutveckling. Biståndet uppgår till omkring 1,5 miljarder kronor i stöd över en femårsperiod.

Efter besöket på Rosenbad tog kungen emot Palestinas president i audiens på Kungliga slottet. Senare under eftermiddagen invigdes också Palestinas ambassad i Stockholm av president Abbas. Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist deltog vid invigningen.