Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

"Sverige står vid Liberias sida i kampen mot ebola"

Publicerad Uppdaterad

Biståndsminister Isabella Lövin träffade under måndagen Liberias president Ellen Johnson Sirleaf i Monrovia. De diskuterade behoven i ljuset av ebolaepidemin som drabbat landet väldigt hårt. President Sirleaf tackade det svenska folket för sin solidaritet gentemot den liberianska befolkningen och för att ha visat en sådan närvaro under de värsta månaderna när viruset spreds exponentiellt.

- Sverige står vid Liberias sida i kampen mot ebola, vi har en lång historia tillsammans och Sverige är den näst största bilaterala givaren efter USA. Ebola blottlade hur skört Liberia fortfarande är och hur den gamla konflikten mellan eliten och den fattiga delen av befolkningen på framförallt landsbygden finns kvar och försvårar arbetet. Denna destruktiva klyfta sår misstro och måste överbryggas för att landet ska komma på fötter och få igång en hållbar utveckling, säger biståndsminister Isabella Lövin som också är ordförande för den Internationella Dialogen för Freds- och Statsbyggande som fokuserar just på stöd till sköra och konfliktdrabbade länder.

Lövin är på resa i Västafrika för att undersöka situationen i spåren av ebolaepidemin och hur Sverige bäst kan bidra för att bygga upp samhällena när viruset stoppats.

Förutom Sirleaf har Lövin träffat bland andra utrikesminister Augustine Kpehe Ngafuan, chefen för FN:s fredsbevarande insats i Liberia UNMIL Karin Landgren, svenska poliser och kriminalvårdare som utbildar och stärker den nationella polisen samt personal på MSB.

"Lokala ledare spelar avgörande roll"

Under sin andra dag i Liberia besökte biståndsminister Isabella Lövin en rad organisationer som Sverige stödjer och som jobbar mot våld och diskriminering mot kvinnor och med traditionella ledare som medlar i lokala konflikter. Under ebolautbrottet ställde de om delar av verksamheten för att utnyttja sina kanaler och sitt förtroende till att nå ut med information till människor viruset och hur de skyddar sig.

- Lokala ledare och civilsamhället har spelat en helt avgörande roll för att bromsa spridningen av ebola. Jag vågar påstå att vi aldrig hade varit där vi är idag om det inte hade varit för dem. Jag är stolt över det stöd Sverige ger till dessa organisationer, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Liberias ekonomi har drabbats hårt av ebolautbrottet och det gäller nu att vända utvecklingen. Fisket är en viktig försörjningskälla som skulle kunna växa, därför passade Lövin på att träffa fiskare för att höra hur de kan utveckla ett hållbart fiske som inte bidrar till utfiskningen av havet.

Radio: Isabella Lövin intervjuas på plats av Sveriges radios globala hälsokorrespondent Johan Bergendorff

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.