Uppstartsmöte med parterna om arbetsmiljöstrategin

Måndagen den 2 februari 2015 sjösattes arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken genom ett möte på Rosenbad med arbetsmarknadens parter. Strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter.

 • Arbetsmarknadsministern hälsar på Göran Arrius, SACO:s ordförande.

  Göran Arrius, SACO:s ordförande, deltog på uppstartsmötet om regeringens arbetsmiljöstrategi.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, enhetschef Lasse Thörn och ombudsman Christina Järnstedt.

  LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, enhetschef Lasse Thörn och ombudsman Christina Järnstedt.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Ylva Johansson hälsar på Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen. I bakgrunden Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv.

  Ylva Johansson hälsar på Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen. I bakgrunden Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sittande vid konferensbordet.

  Arbetsmarknadens parter kommer få en viktig roll i arbetet med den nationella strategin för arbetsmiljöpolitiken.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet.

  Statssekreterare Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Överblick av lokalen Rotundan där konferensen genomförs.

  Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Arbetsmarknadens parter och andra berörda kommer få en viktig roll.

Regeringen har identifierat viktiga arbetsmiljöutmaningar och under uppstartsmötet fångade man in vad parterna ser för utmaningar och diskuterade upplägg för det framtida arbetet med strategin.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Kunskapsseminarier

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken har börjat.

En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras.

Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren 2015.

Datum och teman

3 mars 2015: Nollvision - dödsolyckor i arbetslivet

13 april 2015: Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

18 maj 2015: Psykosociala arbetsmiljöfrågor