Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Biståndsminister Isabella Lövin i Sendai

Publicerad · Uppdaterad

Biståndsminister Isabella Lövin deltar på FN:s världskonferens om katastrofer 14-18 mars i Sendai, Japan. Ledare från hela välden samlas för att enas om det nya internationella ramverket för hur konsekvenserna av katastrofer kan förebyggas och mildras.

Klimatförändringarna riskerar att öka antalet katastrofer med stora ekonomiska och mänskliga kostnader som följd. Kostnaderna för katastrofer uppgår redan i dag till 250-300 miljarder USD årligen, vilket är dubbelt så mycket som biståndet.

- Mer kraft måste läggas på att förebygga katastrofer. Annars riskerar kriser och katastrofer att ständigt omkulkasta framsteg och en hållbar utveckling. Det handlar om att motverka klimatpåverkan, bekämpa fattigdomen och stärka det internationella samarbetet, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Bromsa klimatförändringarna en kärnfråga

Sedan år 2005 har över 700 000 människor dött på grund av naturkatastrofer och över 1,4 miljoner skadats. Cirka 23 miljoner människor har blivit hemlösa. 1,5 miljarder människor har påverkats på olika negativa sätt av katastroferna och de direkta materiella förlusterna av katastrofer uppgick till ett värde av 1,3 biljoner US dollar. Mellan åren 2008 och 2012 tvingades 144 miljoner människor flytta på grund av katastrofer.

Samtidigt som konferensen pågår i Sendai har cyklonen Pam orsakat stor förödelse och mänskligt lidande på Vanuatu och öarna Kiribati, Tuvalu och Salomonöarna.

- Pam visar vikten av att världssamfundet lyckas enas om ett starkt ramverk för att förebygga liknande katastrofer i framtiden. Att bromsa klimatförändringarna är en kärnfråga. Om vi inte lyckas med det kommer naturkatastrofer stå högt på världens agenda i överskådlig tid framöver, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Lövin deltog på ett sidoevent 15 mars om kvinnors roll för att minska riskerna och effekterna av katastrofer och står även värd för ett möte med SIDS-länder (små östater med utvecklingsstatus) på tisdagen för att bland annat diskutera tillgången till klimatfonder.

Konferensen leds av svenska Margareta Wahlström, FN:s specialrepresentant för riskreducering och katastrofberedskap.

Anförande av Isabella Lövin vid FN:s världskonferens om katastrofer i Sendai

Pressmeddelande: Biståndsministern deltar på världskonferens om katastrofer

Swedish Foreign Policy News: Intervju med Margareta Wahlström

Information om FN-konferensen