Innehållet publicerades under perioden

-

Jämställdhetsarbetet inom försvarspolitiken

Publicerad

Den 8 mars 2015 uppmärksammas jämställdhetsarbetet som bedrivs i olika sammanhang. Försvarsdepartementets frågor som rör fred och säkerhet är beroende av ett aktivt jämställdhetsarbete, både nationellt och inom insatsverksamheten utomlands. Sverige ses delvis som ett föregångsland inom jämställdhetsområdet, men mer arbete behöver också göras.

Tre helikopterpiloter
Helikopterpiloter i Försvarsmakten. Foto: Johan Lundahl / Försvarsmakten

FN:s säkerhetsråd antog 2000 resolution 1325 vars grundtanke är att i större utsträckning inkludera kvinnor i arbetet med fred och säkerhet och att beakta både mäns och kvinnors perspektiv i detta arbete. För svensk del sker detta bland annat genom jämställdhetsarbetet i myndigheternas verksamhet och genom att låta jämställdhetsfrågorna vara en del i den internationella insatsverksamheten.

- Jämställdhetsarbetet är givetvis i grunden en rättighetsfråga, men inom försvars- och säkerhetsområdet handlar det också om effektivitet. Vi vet från de senaste årens erfarenheter att ett genderperspektiv ökar den operativa effekten av Försvarsmaktens verksamhet, säger Peter Hultqvist.

Nordiskt gendercenter

Sverige har en hög profil i jämställdhetsfrågor och i januari 2012 invigdes Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM) i Kungsängen. Centret leds av Sverige och ger stöd till de nordiska länderna, till FN och till Nato i arbetet att införliva genderfrågor i samband med internationella insatser. Men centret är också ett direkt stöd till den svenska försvarsmakten i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsarbetet på hemmaplan

Det återstår mycket arbete med att få en jämnare fördelning av kvinnor och män inom försvarsmakten. I dag är cirka 20 procent av de som söker till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning kvinnor, men andelen behöver bli större.

Genom att ha en modern värdegrund och genom att arbeta med normer och attityder kan fler kvinnor lockas till försvaret. På detta sätt ökar också effektiviteten i verksamheten på myndigheten och i samband med internationella uppdrag vilket gynnar svenska säkerhetspolitiska intressen.