Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

"Lyckat och uppskattat statsbesök"

Publicerad Uppdaterad

Kungen och drottningen avlade statsbesök i Finland 3-5 mars på inbjudan av president Sauli Niinistö. Utrikesminister Margot Wallström och utbildningsminister Gustav Fridolin medföljde och representerade regeringen.

Det breda syftet med besöket var att ge inspiration till nya bilaterala samarbeten inom politik, ekonomi och kultur, att föryngra de svensk-finska nätverken och att bredda förbindelserna till det finskspråkiga Finland. Programmet har också knutit an till temat digitalisering av den traditionella industrin. En ambition har varit att förmedla bilden av Sverige som ett attraktivt grannland som kan erbjuda lösningar till gemensamma utmaningar inom bland annat klimat, energi och teknisk innovation.

Under besökets första dag höll utrikesminister Margot Wallström bland annat ett föredrag på Helsingfors universitet. Där talade hon om att Sverige är det första landet i världen att deklarera en feministisk utrikespolitik. Också kvinnors situation i de konfliktdrabbade länderna Ukraina, Irak och Syrien togs upp. Föredraget efterföljdes av en paneldebatt och en gemensam presskonferens med Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja i den finska riksdagen.

Tisdagkvällen avslutades traditionsenligt med att presidentparet gav en galamiddag för kungaparet och den svenska delegationen på Presidentens slott.

Margot Wallström besökte på onsdagen CMI (Crisis Management Initiative) - en organisation som jobbar för medlande i konflikter och byggande av hållbar fred. Under besöket träffade utrikesministern bland annat förutvarande president Martii Ahtisaari, som är styrelseordförande i och grundare av organisationen, och CMI:s verksamhetsledare Tuija Talvitie.

Utrikesministern träffade också den svenska näringslivsdelegationen, bestående av företag och organisationer med intresse av utbyte med Finland. Delegationen leddes av Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv, tillsammans med Ylva Berg, vd för Business Sweden.

Onsdagen fortlöpte med ett besök på Försvarshögskolan tillsammans med kungen och president Niinistö. Jan Karlsson, svensk förbindelseofficer vid högkvarteret i Helsingfors redogjorde för det fördjupade militära samarbetet mellan Sverige och Finland, vilket bland annat omfattar samarbetet övervakningen av Östersjön samt fredsinsatser.

Statsbesöket avslutades på torsdagen med ett besök i Villmanstrand i östra Finland. Detta för att öka intresset för Sverige hos en bredare del av den finska befolkningen. I Villmanstrand besöktes bland annat Yrkeshögskolan och Tekniska universitetet. Den svenska delegationen träffade också unga skolelever som lär sig programmering vid yrkesskolan och universitetet med metoden "LEGO Mindstorms".

Utrikesministern är mycket nöjd med besöket:

- Det har varit ett lyckat och uppskattat statsbesök. Sverige och Finland har mycket nära band - inte bara vår gemensamma historia, utan också gott samarbete i allt från kultur och näringsliv till säkerhetspolitik och försvarsfrågor, säger Margot Wallström.

Pressmeddelande: Program statsbesök i Finland 3-5 mars 2015

Storify: "Statsbesök till Finland 3-5 mars 2015"

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.