Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ministrar diskuterade jobb och tillväxt i EU

Publicerad Uppdaterad

EU:s arbetsmarknadsministrar i möttes den 9 mars för att diskutera åtgärder för att öka tillväxten och skapa fler jobb i EU. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog i mötet i Bryssel.

Ministerrådet enades om prioriteringar för det fortsatta arbetet med  sysselsättnings- och socialpolitiken i EU inom ramen för tillväxtstrategin Europa 2020. Diskussionen fördes mot bakgrund av EU:s så kallade planeringstermin som samordnar medlemsländernas ekonomiska politik.
Sverige betonade att mer jämställda arbetsmarknader är viktigt för sysselsättning, tillväxt och social delaktighet. Kopplingen mellan utbildning och arbete lyftes också upp.

- Det är viktigt att hitta vägar för att bättre koppla ihop arbete med utbildning. Det kommer att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på mötet.

Rådets slutsatser från mötet utgör underlag för stats- och regeringschefernas  toppmöte den 19-20 mars då bland annat sysselsättning och tillväxt ska diskuteras.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Kommenterad dagordning för EPSCO 9-10 december

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)