Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

Publicerad · Uppdaterad

Tisdagen den 3 mars 2015 anordnade Arbetsmarknadsdepartementet ett kunskapsseminarium om dödsolyckor i arbetslivet hos AFA Försäkring. Ett syfte med seminariet var att fånga upp olika utmaningar och möjligheter som ett underlag till regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar i en mikrofon.

  - Ingen ska behöva dö på jobbet, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på seminariet om nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Michael Normark, AFA Försäkring, i talarstolen.

  Michael Normark, AFA Försäkring, presenterade statistik om arbetsolyckor med dödlig utgång. Betong-, bygg- och anläggningsarbete ligger högt i statistiken.

  Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

 • Åhörarna och scenen sedda från sidan.

  Till det första kunskapsseminariet av tre var representanter för arbetsmarknadens parter inbjudna.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Ann Ponton Klevstedt, Arbetsmiljöverket, pekar mot sin presentationsbild.

  Ann Ponton Klevstedt, Arbetsmiljöverket, menade att alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Anna Middelman, Arbetsmiljöverket, visar en bild av en pyramidform där toppen är illegala företag och basen är de företag som vill följa arbetsmiljölagen, och också gör det.

  Anna Middelman, chefsjurist på Arbetsmiljöverket, berättade om myndighetens arbete med gråa företag; alltså de företag som befinner sig i zonen mellan de illegala företagen och de som skapar en god arbetsmiljö.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier, belyst av sin egen presentationsbild.

  Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier, berättade om hur konkurrenter delar erfarenheter på arbetsmiljöområdet för att öka säkerheten i hela branschen. Han tipsade om den interaktiva säkerhetsutbildningen på www.ensakerarbetsplats.se.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Anders Ferbe, förbundsordförande på IF Metall.

  Anders Ferbe, förbundsordförande på IF Metall, menade att en tuff arbetsmiljö kräver ett medvetet säkerhetsarbete.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Engagerade samtal under fikapausen.

  Till det första kunskapsseminariet av tre var representanter för arbetsmarknadens parter inbjudna.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Statssekreterare Irene Wennemo i samtal med Katarina Novak, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet.

  Statssekreterare Irene Wennemo i samtal med Katarina Novak, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Panelsamtal på scenen.

  Paneldebatt med Johan Lindholm, Byggnads, Katarina Novak, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet, Torbjörn Johansson, LO, Irene Wennemo, Arbetsmarknadsdepartementet och Christer Ågren, Svenskt Näringsliv. Moderat för dagen var Lydia Capolicchio.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Seminariets deltagare stod för en stor samlad kompetens på området och bestod av representanter för arbetsmarknadens parter; bland andra LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket.

Se seminariet i efterhand

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kunskapsseminarier

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken har börjat.

En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras.

Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren 2015.

Datum och teman

3 mars 2015: Nollvision - dödsolyckor i arbetslivet

13 april 2015: Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

18 maj 2015: Psykosociala arbetsmiljöfrågor