Regeringen beslutar om nya ubåtar

Regeringen beslutade den 19 mars att Försvarsmakten får beställa två nya ubåtar. De nya ubåtarna ska levereras före 2022 och säkerställer samtidigt att Sverige har avancerad ubåtsteknik tillgänglig bortom 2030.

- Ubåtarna är centrala i den svenska försvarsförmågan och Sverige har en unik kompetens inom ubåtsområdet. Därför att det viktigt för regeringen att satsa på nya ubåtar, sa försvarsminister Peter Hultqvist under ett besök i Karlskrona den 17 mars.

Ubåt av Gotlandsklass på Marinbasen i Karlskrona
Ubåt av Gotlandsklass på Marinbasen i Karlskrona Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Peter Hultqvist genomförde den 17 mars ett besök på Marinbasen i Karlskrona och Saabs ubåtsvarv för att tala med ansvariga på basen och personal på varvet. Försvarsministern tog upp att det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet allvarligt försämrats det senaste året och att det pågår en ökad militär aktivitet i Östersjöområdet. Kontrollen av sjö-och luftvägarna i Östersjön är viktig för flera länder och av strategisk betydelse för Sverige.

Säkrad ubåtsförmåga

En hög kompetens vad det gäller att kunna genomföra undervattensoperationer är en central del av det svenska territorialförsvaret i både fredstid som i tider av kris eller krig. Den viktigaste delen av undervattensförmågan är de svenska ubåtarna.

- Regeringen fattade i december 2014 beslut om att uppgradera två befintliga ubåtar av Gotlandsklass. Regeringsbeslutet den 19 mars att avsätta medel till två nya ubåtar är en naturlig fortsättning i arbetet med att säkra den svenska ubåtsförmågan, sa Peter Hultqvist.

Till köpet av de två ubåtarna har 8,2 miljarder kronor avsatts.