Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi

Publicerad

Den 5 mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Under våren 2015 anordnas regionala dialogmöten på sex platser i landet för att samla in synpunkter och förslag till strategin.

 • Deltagare i en paneldebatt på en scen

  Representanter från hela livsmedelskedjan diskuterar utmaningar och möjligheter vid en paneldiskussion under ledning av moderator Ingrid Petersson.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med moderator Ingrid Petersson

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ger sin bild av varför Sverige behöver en livsmedelsstrategi, här tillsammans med moderator Ingrid Petersson.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Bild på publiken

  Omkring 250 personer kom till startskottet för livsmedelsstrategin på Nalen i Stockholm.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Rolf Annerberg på scen

  Rolf Annerberg, som har lett den så kallade Konkurrenskraftsutredningen, presenterade slutsatserna från utredningen som överlämnades till regeringen samma dag. Utredningen blir ett viktigt underlag till arbetet med livsmedelsstrategin.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Den 5 mars bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in aktörer från hela livsmedelskedjan till ett startskott för arbetet med livsmedelsstrategin.Syftet med livsmedelsstrategin är att utveckla och stärka den svenska matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela landet. Strategin, som omfattar hela livsmedelskedjan, ska bidra till att öka den svenska produktionen av mat och även exporten.

Livsmedelsstrategin tas fram i bred dialog med livsmedelskedjans aktörer. En bred politisk förankring är prioriterad för att genomförandet ska bli långsiktigt. Konkurrenskraftsutredningens betänkande blir ett viktigt underlag i arbetet. En färdig strategi presenteras under våren 2016.

Den svenska livsmedelsdialogen

För att samla in synpunkter och förslag anordnas regionala dialogmöten på sex platser i landet. En resa som går under namnet den svenska livsmedelsdialogen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är på plats vid samtliga möten. Processledare inom ramen för livsmedelsstrategin är Annika Åhnberg, ledamot i KSLA, agronomie hedersdoktor och tidigare jordbruksminister.

 • Värmland den 23 mars: Länsstyrelsen i Värmland anordnar mötet i samarbete med länsstyrelserna i Västmanland och Örebro
 • Dalarna den 13 april: Länsstyrelsen i Dalarna anordnar mötet i samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala
 • Västerbotten den 24 april: Länsstyrelsen i Västerbotten anordnar mötet i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland
 • Östergötland den 4 maj: Länsstyrelsen i Östergötland anordnar mötet i samarbete med länsstyrelserna på Gotland, i Stockholm, Jönköping, Kalmar och Södermanland
 • Västra Götaland den 5 juni: Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnar mötet
 • Skåne den 10 juni: Länsstyrelsen i Skåne anordnar mötet i samarbete med länsstyrelserna i Blekinge, Halland och Kronoberg

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht intervjuas om livsmedelsstrategin, våren 2015.

Den 5 mars bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in aktörer från hela livsmedelskedjan till ett startskott för arbetet med livsmedelsstrategin. Evenemanget kan ses i efterhand.

Kontakt

Projektsekretariatet för livsmedelsstrategin, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från primärproduktion till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin tar sin utgångspunkt i primärproduktionen, men alla livsmedelskedjans delar är viktiga och behövs för att skapa en långsiktig strategi som ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet.