Utökat försvarssamarbete summering av Nordefco-mötet i Norrbotten

Det nordiska försvarssamarbetet ökar i omfattning och en reviderad överenskommelse om industrisamverkan kommer att skapa förutsättningar för en bättre samverkan och fler konkreta samarbetsavtal.

Detta var slutsatserna efter de nordiska försvarsministrarnas möte i Luleå och Arvidsjaur inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco 10-11 mars.

Gemensam nordisk övning i Arvidsjaur
Gemensam nordisk övning i Arvidsjaur. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

De nordiska försvarsministrarnas Nordefco-möte genomfördes under två dagar med besök hos Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur och Flygflottilj F21 i Luleå. På mötet deltog försvarsminister Peter Hultqvist, försvarsministrarna från Danmark, Nicolai Wammen, och Finland, Carl Haglund. Norge representeras av statssekreterare (och biträdande försvarsminister) Øystein Bø och Island representeras av Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet.

Diskussionerna har rört den säkerhetspolitiska utvecklingen, oron över ryskt agerande och dess påverkan på vårt närområde och behov av ökat samarbete kring träning och övning. Ministrarna har också samtalat kring behovet av ökat samarbete kring informationsutbyte och effektivare luftövervakning. Under mötet skrev de nordiska länderna också under ett reviderat industriavtal.

Utökat samarbete

Ett utökat samarbete kring övningsverksamhet har gjort det möjligt för de nordiska länderna att förbättra effekten av övningarna och att kunna genomföra fler övningar av större förband.

- Det är positivt att det nordiska samarbetet ökar i omfattning. Detta visar på att etablerade samarbeten fortlöper väl och att nya aktiviteter tillkommer, och att det finns en god kontinuitet i det nordiska försvarssamarbetet, säger Peter Hultqvist.

Reviderat nordiskt industriavtal

I samband med Nordefco ministermöte i tisdags undertecknades en reviderad överenskommelse om att säkerställa försörjningstrygghet vid allvarliga nödlägen och kriser, vilket var en viktig milstolpe i det nordiska samarbetet.

Det ursprungliga avtalet är från 2001 och innehåller förenklingar för hur industrisamverkan och handel med krigsmateriel mellan länderna kan genomföras. Avtalet har nu reviderats och moderniserats bland annat med avseende på EU:s försvarsdirektiv.