Artikel från Socialdepartementet

Bidrag för glasögon till barn

Publicerad Uppdaterad

Alla barn ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin förmåga och kunna delta på egna villkor i skolan och på fritiden. Regeringen ökar anslaget så att alla barn i åldern 8-19 år ska kunna få ekonomiskt bidrag till glasögon.

Barn som behöver ska få glasögon

Få landsting ger idag bidrag för glasögon för barn över 8 år. Regeringen avser från 2016 satsa 120 miljoner kronor per år så att barn i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon.

Bidraget är generellt. Alla barn i åldern 8-19 år berörs.

Bidraget införs 1 januari 2016. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016.