Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Höjt underhållsstöd

Publicerad

Regeringen föreslår höjt underhållsstöd i vårbudgeten.

 

Regeringen föreslår att underhållsstödet höjs med 300 kronor per barn och månad. Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är gifta eller sambo. Detta gäller särskilt för ensamstående mammor. Underhållsstödet har inte höjts sedan 2006. Regeringen anser därför att det finns anledning att höja stödet med 300 kronor per barn och månad. Underhållsstödet blir då 1 573 kronor per månad.

Förslaget i vårbudgeten om underhållsstöd ligger i utgiftsområde 12, ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Förslaget om underhållsstödet finns i Vårändringsbudget för 2015.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.