Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Boende och byggande i vårbudgeten

Publicerad Uppdaterad

Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för finanspolitiken samt föreslår hur statens pengar ska användas: på våren i form av en ekonomisk vårproposition och på hösten i form av en budgetproposition som är mer detaljerad med förslag över statens budget för det kommande året. Två gånger per år lämnar regeringen också en ändringsbudget som innehåller förslag till förändringar i statens budget för innevarande år.

Vårbudget 2015

En långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020. För att öka nybyggnationen av framför allt små, energieffektiva hyresrätter kommer regeringen att föreslå att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

Källa: Vårproposition, UO 18

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.