Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

Publicerad Uppdaterad

Måndagen den 13 april 2015 anordnade Arbetsmarknadsdepartementet ett kunskapsseminarium med temat Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären i partsägda AFA Försäkrings lokaler i Stockholm.

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar på en scen

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talade på kunskapsseminariet.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar engagerat på en scen.

  – Arbetsmiljöstrategin ska inte bli en pappersprodukt, den ska göra skillnad på riktigt, sa Ylva Johansson.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Man som talar på en scen.

  Anders Moberg, vd AFA Försäkring, hälsade alla välkomna till det andra kunskapsseminariet under framtagandet av en ny nationell arbetsmiljöstrategi.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Man fotad i halvfigur som talar.

  Professor Michael Tåhlin, Stockholms universitet, presenterade sina slutsatser kring hur arbetsvillkor, hälsa och arbetsmarknaden utvecklats och förändrats sedan 1970-talet.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Man står lutad mot en talarstol på en scen. Håller i en surfplatta.

  Petter Gustavsson, professor vid Karolinska institutet, beskrev förhållandet mellan etablering på arbetsmarknaden och den psykosociala arbetsmiljön.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Man som talar på en scen.

  Professor Dominique Anxo vid Linnéuniversitetet har undersökt sambandet mellan arbetsmiljö och beslutet att lämna arbetskraften i ett EU-perspektiv.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Kvinna som står bakom en talarstol på en scen.

  Maria Schönefeld, vd Prevent, berättade om arbetet med att ge stöd till arbetsplatser och öka intresset för arbetsmiljöfrågor.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Kvinna fotad i halvfigur talar i mikrofon.

  Susanna Stymne Airey, AFA Försäkring, berättade att de satsar cirka 150 miljoner kronor per år på forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.

  Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

 • Foto från sidan på en fullsatt publik som tittar mot en scen där en paneldebatt pågår.

  Det fanns ett stort intresse att delta och salen var fylld till sista plats. Seminariet filmades i sin helhet och går att se i efterhand.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

 • Fem personer som står på en scen bakom två bord och deltar i en paneldebatt. I förgrunden, en moderator.

  Paneldebattens deltagare representerade stat, arbetsgivare och arbetstagare.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

 • Kvinna som talar i paneldebatten och pekar med båda händerna.

  Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert på Almega.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

 • Man som talar under paneldebatt. Två andra paneldeltagare lyssnar.

  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

 • Kvinna som talar under paneldebatt.

  Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

 • Manlig paneldeltagare talar. Två andra paneldebattsdeltagare antecknar.

  Pim van Dorpel, vice ordförande Hotell- och restaurangfacket.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

 • Kvinnlig paneldebattsdeltagare som talar.

  – Vi måste bli bättre på psykosociala frågor som stress och gränslöst arbetsliv, säger Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern.

  Foto: Sören Olsson/Regeringskansliet

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Under seminariet presenterade tre professorer sina forskningsresultat som bland annat handlade om arbetslivets utveckling och arbetsmiljöns betydelse för hur länge man stannar i sitt yrke.

Ett syfte med seminariet var att fånga upp olika utmaningar och möjligheter som ett underlag till regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

- Arbetsmiljöstrategin ska inte bli en pappersprodukt, den ska göra skillnad på riktigt, sa Ylva Johansson.

Se seminariet i efterhand

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Kunskapsseminarier

Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken har börjat.

En viktig del i en väl fungerande arbetsmiljöpolitik är en dialog mellan staten och arbetsmarknadens parter om hur politiken kan utvecklas och vilka insatser som bör göras.

Som ett led i detta arbete anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier under våren 2015.

Datum och teman

3 mars 2015: Nollvision - dödsolyckor i arbetslivet

13 april 2015: Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

18 maj 2015: Psykosociala arbetsmiljöfrågor