Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Fortsatt dialog om nationell maritim strategi

Publicerad Uppdaterad

I mitten av april 2015 träffade Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson branschen på Swedish Maritime Day i Göteborg för att stämma av den föreslagna inriktningen för den maritima strategin.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Ett förslag till inriktning för nationell maritim strategi, vision och åtgärdsområden har nu arbetats fram. Förslaget innebär en fortsatt utveckling av de maritima näringarna samtidigt som ett hav i balans och en attraktiv livsmiljö säkerställs. Arbetet fortsätter nu i dialog med de maritima näringarna.

– Vår maritima sektor ska vara livskraftig, innovativ och hållbar. Med rätt förutsättningar kan sektorn bidra ännu mer till ökad sysselsättning och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020, men också till en minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Arbetet med den maritima strategin genomförs i en bred och öppen process där många inspel kommit från dialoger och möten med företrädare för de maritima branscherna. För att fortsatt följa upp och stämma av den föreslagna inriktningen genomförs också i slutet av april 2015 en hearing med berörda näringar.

Dialogen handlar om:

  • Utvecklings- och branschspecifika åtgärder;
  • Hav i balans;
  • Kunskap, forskning, innovation och kompetens;
  • Planering med marint perspektiv;
  • Funktionella regelverk;
  • Väl fungerande tillståndsprocesser;
  • Internationellt samarbete;
  • samt Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Efter mötet den 29 april bereds ärendet vidare i Regeringskansliet och en slutlig produkt planeras kunna presenteras inom det närmsta halvåret.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Bakgrund: Den maritima strategin

Den maritima strategin är en strategi för en livskraftig, innovativ och hållbar maritim sektor som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och attraktiv livsmiljö.

Under våren 2013 presenterades en handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring. Arbetet med den maritima strategin tar ett bredare grepp och omfattar alla branscher som har havet och kustområdena som bas för sin verksamhet. Att lyssna till företagares och entreprenörers erfarenheter och idéer är en viktig del i arbetet med att ta fram den maritima strategin. Regeringen avser att under 2015 presentera en nationell maritim strategi.