Artikel från Socialdepartementet

Regeringen satsar 25 miljoner på kvinnojourer

Publicerad Uppdaterad

I vårbudgeten föreslår regeringen att 25 miljoner kronor avsätts för år 2015 till de ideella kvinno- och tjejjourerna. Jourerna utför ett betydelsefullt arbete med stöd och skydd för kvinnor och tjejer som utsatts för våld.

Under perioden 2016-2019 avser regeringen avsätta ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.

Mäns våld mot kvinnor hindrar jämställdheten

Att motverka mäns våld mot kvinnor är en fråga av hög prioritet för regeringen. Kvinnors utsatthet för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld är ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Kvinnojourerna och tjejjourerna utför ett betydelsefullt arbete med stöd och skydd för kvinnor och tjejer som utsatts för våld. De utgör ett viktigt komplement till kommunernas ansvar för att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Regeringen bedömer att de ideella kvinno- och tjejjourerna utför ett betydelsefullt arbete med stöd för kvinnor som utsatts för våld. Regeringen anser därför att stödet till de ideella kvinno- och tjejjourerna behöver stärkas.

2015 satsar regeringen 25 miljoner på kvinnojourerna

Regeringen avser för 2015 utöka stödet med 25 miljoner kronor.

Under perioden 2016-2019 avser regeringen avsätta ytterligare 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete.

De ideella kvinnojourerna och tjejjourerna berörs i sitt arbete med att stödja kvinnor som utsatts för våld.

Källa

Vårändringsbudgeten 2015, 6 Ändringar statens utgifter, 6.12 Utgiftsområde 13, anslag 3.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.