Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Kostnadsfria läkemedel för barn

Publicerad Uppdaterad

Regeringen aviserar förslag på kostnadsfria läkemedel för barn från och med 2016.

För att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska barn under 18 år erbjudas kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Barn har sedan flera årtionden tillbaka successivt tillförsäkrats fler och fler möjligheter att få kostnadsfri alternativt subventionerad hälso- och sjukvård och tandvård och den föreslagna reformen är i linje med statens och landstingens tidigare insatser.

Reformen omfattar barn under 18 år samt även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Satsningen aviseras gälla från och med den 1 januari 2016. Regeringen avser att återkomma med förslag och finansiering i BP16.

Aviseringen finns i 2015 års ekonomiska vårproposition, utgiftsområde 9.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.