Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Webbsändning: Seminarier om ny styrning av välfärden

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av regeringens ambition att förbättra styrningen i den offentliga sektorn arrangeras under 2015 en rad seminarier runt om i landet där civilminister Ardalan Shekarabi diskuterar frågan med forskare och företrädare för fackförbund och arbetsgivare inom offentlig sektor. Flera seminarier webbsändes och går att se i efterhand här.

Stockholms universitet den 10 december

Deltagare:

 • Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi
 • Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi
 • Annelie Nordström, ordförande Kommunal
 • Helena Wockelberg, universitetslektor i statsvetenskap

Seminariet webbsändes inte.


Karlstads universitet den 27 januari

Tema: Tjänstelogik i offentlig sektor. Deltagare:

 • Ann-Marie Begler, GD Skolinspektionen
 • Heike Erkers, ordf. Akademikerförbundet SSR
 • Martin Fransson, ek.dr. Karlstads universitet
 • Britta Lejon, ordf. ST 
 • Johan Quist, ek.dr. Karlstads universitet
 • Katarina Wetter-Edman, fil.dr. Karlstads universitet

Lunds universitet den 30 januari

Tema: Ersättningsmodellers styrande effekter. Deltagare:

 • Anders Anell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
 • Daniel Hallberg, utvärderings- och forskningschef, Inspektionen för socialförsäkringen
 • Per-Arne Andersson, chef för Avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Sveriges kommuner och landsting
 • Peter Friberg, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och f.d. ordförande i Svenska läkaresällskapet
 • Maria Rönn, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet

Uppsala universitet den 4 februari

Tema: Statlig styrning för stärkt professions- och tjänstemannaroll. Deltagare:

 • Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
 • Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
 • Mats Ericson, förbundsordförande, Sveriges universitetslärarförbund
 • Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet
 • Ulf Bengtsson, generaldirektör, Arbetsgivarverket

Umeå universitet den 3 mars

Tema: Utvärdering och granskning. Deltagare:

 • Jan-Eric Furubo, utredningsexpert, tidigare huvudsekr. i Styrutredningen
 • Anders Hanberger, prof. Umeå universitet
 • Sofia Larsen, ordf. Jusek
 • Helena Linge, vice ordf. Lärarnas riksförbund
 • Per Molander, generaldirektör Inspektionen för socialförsäkringen
 • Ardalan Shekarabi, civilminister

Linköpings universitet den 10 mars

Tema: Välfärdens organisering - statens påverkan på kommuner och landsting Deltagare:

 • Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012 (M)
 • Elisabeth Sundin, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet
 • Lena Micko, kommunstyrelsens ordförande i Linköping (S)
 • Rolf Solli, professor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Göteborgs universitet den 17 mars

Tema: Morgondagens styrning av offentlig sektor - vad kommer efter NPM?. Deltagare:

 • Ann-Christine Nyqvist, generaldirektör Statens tjänstepensionsverk
 • Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör Skatteverket
 • Paula Blomqvist, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
 • Roland Almqvist, docent i företagsekonomi, Stockholms universitet

Södertörns Högskola den 21 april

Tema: Är ökad administration en oundviklig konsekvens av "New Public Management" Deltagare:

 • Anders Forssell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
 • Gunilla Hulth-Backlund, GD Inspektionen för vård och omsorg
 • Anders Ivarsson Westerberg, Förvaltningsakademin, Södertörns högskola
 • Karl Lundberg, tf. biträdande förhandlingschef fackförbundet Vision
 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Se seminariet i efterhand på Södertörns Högskolas webbplats


Mälardalens högskola den 5 maj

Tema: Vad skapar motivation hos välfärdens medarbetare? Deltagare:

 • Jonas Stier, professor i sociologi, Mälardalens högskola
 • Wanja Astvik, docent i psykologi, Mälardalens högskola
 • Kerstin Isaksson, professor i psykologi, Mälardalens högskola
 • Annika Lantz, professor i psykologi vid Stockholms universitet
 • Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
 • Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet
 • Ardalan Shekarabi, civilminister