Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer

Publicerad

Regeringen föreslår i vårbudgeten ett förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer.

Äldre man och äldre kvinna
Förbättrad bostadstillägg till ålderspensionärer föreslås. Foto: Juri Arcurs/Johnér

 

Regeringen anser att bostadstillägget till den som har fyllt 65 år bör betalas ut med 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad. Nuvarande nivå är 93 procent. Förändringen föreslås gälla från den 1 september 2015. Bostadstillägget är en inkomstprövad förmån som kan betalas ut till pensionärer med låga inkomster. Cirka 250 000 ålderspensionärer har i dag bostadstillägg.

Förslaget i vårbudgeten om bostadstillägget till pensionärer ligger i utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Förslaget om bostadstillägget till pensionärer finns i Vårändringsbudget för 2015.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.