Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Regeringen ökar bemanningen i äldreomsorgen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen avser under 2015 satsa 1 miljard kronor på ökad bemanning i äldreomsorgen. För 2016 till 2018 bedöms utgifterna för äldreomsorgen öka med 2 miljarder per år.

Anslaget Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ökar med 60 080 000 kronor. Anslaget får bland annat användas för att ge bättre förutsättningar för en ökad bemanning och kvalitet i omsorgen.

Utökad bemanning ger trygghet i äldreomsorgen

Regeringen prioriterar en utökad bemanning i äldreomsorgen för att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen.

En stärkt bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde.

Satsningen kan också förväntas förbättra arbetsmiljön och på så sätt öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen.

En stärkt bemanning kan också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten.

Personalen får mer tid med de äldre

Förslaget ska skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde inom äldreomsorgen. Det ger även utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde och ökar möjligheterna att gemensamt utveckla verksamheten.

En förbättrad kvalitet i äldreomsorgen kan öka möjligheterna för kvinnor, som gått ner i arbetstid för att vårda anhöriga, att förvärvsarbeta mer.

1 miljard kronor satsas under 2015

Regeringen avser att under 2015 satsa 1 miljard kronor av anslaget på en ökad bemanning.

För 2016 till 2018 bedöms utgifterna öka med 2 miljarder per år för detta ändamål.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.