Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen satsar på järnvägen

Publicerad · Uppdaterad

Regeringens övergripande mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Investeringar i en väl fungerande infrastruktur är en viktig del för att nå det målet. Regeringen föreslår i vårbudgeten en flerårig tillfällig miljardsatsning på ökat järnvägsunderhåll.

– Behovet av ett förbättrat underhåll av järnvägen är mycket stort. Därför satsar vi 620 miljoner extra 2015 och ytterligare 1,24 miljarder extra per år under resten av mandatperioden. Det är en satsning som gynnar både arbetspendling och industrins godstransporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En fungerande järnväg

Regeringens övergripande mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Investeringar i en väl fungerande infrastruktur är en viktig del för att nå det målet.

Svensk järnväg har idag stora brister. Trafikverkets analyser av tågförseningarna pekar på samhällsekonomiska kostnader på omkring fem miljarder kronor per år. Resenärer, företag och industri ska kunna lita på järnvägen. En fungerande järnväg är avgörande för jobb, konkurrenskraft och för klimatomställningen.

Regeringen föreslår i vårbudgeten en satsning på ökat järnvägsunderhåll:

  • Anslaget till drift och underhåll av järnvägen under andra halvåret 2015 ökar med 620 miljoner kronor. 
  • Anslagen ökar med 1,24 miljarder årligen under 2016, 2017 och 2018

Detta innebär att arbetet intensifieras med att byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet. Det handlar bland annat om kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

Källa: Vårpropositionen och Vårändringsbudgeteten, UO 22