Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Välfärdssatsningar i vårbudgeten

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen lämnade vårbudgeten till riksdagen den 15 april. Nedan hittar du ett urval inom Socialdepartementets ansvar av förslagen i regeringens vårändringsbudget för 2015 och av aviseringarna i 2015 års ekonomiska vårproposition.

Foto: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Folkhälsa och sjukvård

Förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa föreslås. Regeringen aviserar samtidigt förslag på kostnadsfria läkemedel för barn från och med 2016.

Funktionshinder och barnets rättigheter                 

Alla barn ska få de bästa förutsättningarna för att utveckla sin förmåga och kunna delta på egna villkor i skolan och på fritiden. Regeringen ökar anslaget så att alla barn i åldern 8-19 år ska kunna få ekonomiskt bidrag till glasögon.           

Bidrag till glasögon för barn

Idrott

Regeringen vill att 32 miljoner år 2015 tillförs idrottsrörelsen för etableringsinsatser för nyanlända. Satsningen är permanent. För 2016 och framåt bedöms anslaget öka med 64 miljoner kronor per år.

Satsning på idrott för nyanlända

Jämställdhet

Regeringen anser att stödet till de ideella kvinnojourerna behöver stärkas och föreslår att anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder ökar med 25 miljoner kronor för år 2015. Pengarna avsätts till de ideella kvinno- och tjejjourerna.

 Satsning på kvinnojourerna

Socialförsäkringar      

Regeringen föreslår höjt underhållsstöd, höjd ersättning för sjukskrivna arbetslösa, höjd sjuk- och aktivitetsersättning samt förbättrat bostadstillägg till ålderspensionärer.

Social omsorg

Regeringen avser under 2015 satsa 1 miljard kronor på ökad bemanning i äldreomsorgen. För 2016 till 2018 bedöms utgifterna för äldreomsorgen öka med 2 miljarder per år.

 Ökad bemanning i äldreomsorgen

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.