Artikel från Kulturdepartementet

Stor utbildningssatsning om rasism och intolerans

Publicerad

Forum för levande historia har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2015-2017 genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag.

Foto: Folio

Satsningen ska bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin.

Uppdraget omfattar rasism och liknande former av intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi och genomgående ha ett genusperspektiv. I uppdraget ingår också att definiera begreppet rasism.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens skolverk. Målsättningen är att nå ut till alla Sveriges elever i grundskolan och i gymnasieskolan.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 10 mars 2018.