Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Sverige fick pris för jämställdhet

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér tog emot ett jämställdhetspris i Addis Abeba, Etiopien den 23 mars. På den stora internationella konferensen Women in parliaments global forum summit (WIP) uppmärksammades Sverige för sin jämställdhetspolitik.

ÅSa Regnér tar emot Sveriges pris för jämställdhet i Adis Adeba
-Jag är hedrad över denna utmärkelse som är ett erkännande av de ansträngningar Sverige gör för att åstadkomma en jämnare könsfördelning i vårt nationella parlament, sa Åsa Regnér. Foto: Regeringskansliet/Joanna Abrahamsson

Enligt World Economic Forum rankas Sverige år 2014 på fjärde plats av 142 länder, efter en sammanvägning av fyra olika indikatorer.
- Som företrädare för en feministisk regering känner jag mig både tacksam och hedrad över denna utmärkelse som är ett erkännande av de ansträngningar som de politiska partierna i Sverige gör för att åstadkomma en jämnare könsfördelning i vårt nationella parlament.

Männens roll i jämställdhetsarbetet

Åsa Regnér talade om vikten att öka männens engagemang för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Under ledning av statsminister Stefan Löfven deltar samtliga manliga statsråd i Sveriges regering i UN Womens He for She-kampanjen. Sveriges regering är därmed den första regering i världen som samlat engagerar sig i #HeForShe.

-Andra män och pojkar bör följa deras exempel och protestera mot det våld och den diskriminering som kvinnor och flickor utsätts för, sa Åsa Regnér.

Åsa Regnér talade om förutsättningar för jämställdhet

Åsa Regnér deltog även i en paneldiskussion om kvinnors hälsa och gjorde ett studiebesök på en kvinnojour vars verksamhet stöds av Sverige. Hon träffade också företrädare för motsvarande etiopiska jämställdhetsministeriet och Finansdepartementet. Hon deltog också i en diskussion med regionala samarbetsorganisationer om viktiga faktorer för utveckling för jämställdhet i Afrika.

Fyra indikatorer mäter jämställdhet

World Economic Forum rankar sedan 2006 världens länder utifrån ett jämställdhetsindex för att mäta hur jämställdheten utvecklas över tid, inom och mellan länderna. Indexet består av fyra indikatorer, som i sin tur är uppbyggda av ett antal underindikatorer: Ekonomiskt deltagande och möjligheter, deltagande i utbildning, hälsa och förväntad livslängd, politisk egenmakt.