Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministern tog emot Lassina Zerbo

Publicerad Uppdaterad

Utrikesminister Margot Wallström har idag tagit emot Lassina Zerbo, chef för den organisation som övervakar provstoppsavtalet, som förbjuder kärnsprängningar (CTBTO). Under mötet diskuterades bland annat framkomliga vägar för ikraftträdande av provstoppsavtalet, där ett fortsatt starkt svenskt engagemang välkomnades.

- Provstoppsavtalet är av avgörande betydelse för det internationella arbetet på nedrustningsområdet.  Provsprängningar av kärnvapen hör hemma i historieböckerna, sade utrikesminister Margot Wallström i samband med mötet.

- De 2000 provsprängningar som ägt rum har skadat människor, djur och växter samt miljön för lång tid framöver. Vi kommer därför fortsätta verka för provstoppsavtalets ikraftträdande och verifikationssystemets stärkande, och på så vis ta nya steg mot en säkrare och fredligare omvärld, sade utrikesministern vidare.

Det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) kom till 1996 men har ännu inte trätt i kraft. För att så ska ske måste avtalet tillträdas av ytterligare åtta angivna stater som anses ha uppnått en särskild kärnteknisk nivå. De länderna är Kina, Nordkorea, Egypten, Indien, Iran, Israel, Pakistan och USA.  Sverige bidrar även tekniskt till det övervakningssystem som CTBTO bygger upp för att upptäcka kärnvapenprov, genom SAUNA-systemet för ädelgasdetektion, vilket har utvecklats av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Swedish Foreign Policy News: Swedish expertise upholds the ban on nuclear testing

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.